Privacyverklaring

Amy Hengst Fotografie, gevestigd aan Klarinetstraat 6922 JT Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.amyhengst.com
Klarinetstraat 6922 JT Duiven
0615341557
Amy Hengst is de Functionaris Gegevensbescherming van Amy Hengst Fotografie Hij/zij is te bereiken via amyhengstfotografie@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Amy Hengst Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

  • Amy Hengst Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Amy Hengst Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Amy Hengst Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. De persoonsgegevens worden gevraagd zodat ik contact met op je op kan nemen als je daarom vraagt (per email of telefonisch), of zodat ik je schriftelijk kan benaderen mocht dit online niet mogelijk zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Amy Hengst Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Amy Hengst Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, sturen naar amyhengstfotografie@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Amy Hengst Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Amy Hengst Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via amyhengstfotografie@gmail.com

Copyright © 2019 Amy Hengst · Privacyverklaring